Trendiraportti

Tulevaisuuden työpaikka

– viisi keskeistä trendiä huomiseen työelämään

Missiomme on tehdä asiakkaidemme työpäivästä menestyksekkään sekä nyt että tulevaisuudessa. Tämä edellyttää, että olemme eturintamassa luomassa huomisen ratkaisuja. Yhteistyössä tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa olemme tunnistaneet tulevaisuuden työpaikan suurimmat trendit.

Katso animaatio      Lataa raportti 

 

Artikkelit, joissa on yhteenveto raportin eri osista ja jotka käsittelevät tulevaisuuden työpaikkoja:

Viisi totuutta tulevaisuuden työelämästä

Viisi trendiä tulevaisuuden työelämässä

Yhteenveto viidestä trendistä

Digitaalisesta läsnäolosta uusi normaali. Hybridiratkaisujen aika on täällä. Työn tekemisen ja tapaamisten sijainti on voitava valita joustavasti muuttuvien tarpeiden mukaan. Tämä edellyttää joustavuutta niin työkaluilta kun toimiston ratkaisuilta. Yritysten tulee panostaa oikeanlaisiin ja tuottaviin video- ja mediateknisiin ratkaisuihin toimiston neuvotteluhuoneisiin sekä virtuaalisiin kokousratkaisuihin.

 

Pandemian vaikutus:

  • Lisääntynyt joustavuus – monilla työpaikoilla työskennellään enemmän tai vähemmän etänä ja osalla on jopa työtehtävät muuttuneet.
  • On selvää, että sekä työkalujen on toimittava täydellisesti sijainnista riippumatta. Työympäristön vaatimukset ovat kasvaneet ja tulevat kasvamaan tulevaisuudessa vielä enemmän.

Toimiston uusi rooli on houkutella työntekijöitä yhteen ideoimaan, kehittämään ja parantamaan yhteisöllisyyttä. Työntekijöiden viihtyvyys ja kehittyminen edellyttää kutsuvaa ja viihtyisää työympäristöä, jossa oikeat työvälineet ja toimivat sisätilat on huomioitu. Työympäristön on helpotettava hyvää johtajuutta, yhteistyötä ja viestintää.

 

Pandemian vaikutus:

  • Vaikka sosiaalisten kontaktien tarve on viimeisten vuosien aikana luonut kaipuuta toimistolle ja ihmisten ilmoille, tulee työpaikan jatkossa tarjota entistä enemmän jo sen takia että ajan käyttäminen työmatkoihin tuntuu toimistolle siirtymisen arvoiselta.
  • Kannustimia ei luoda pelkästään toimiston sisustamisella, vaan työpaikan tulee tarjota myös hyviä digitaalisia työkaluja työn tehostamisiseksi ja yksinkertaistamiseksi. Lisäksi yritysten tarvitaan hyvää johtajuutta, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja yksilöiden tarpeiden huomioimista.

Tekoälystä on muodostumassa itsestäänselvyys, joka sisällytetään palveluratkaisuihin ja työpaikkoihin moniin ratkaisuihin. Älykkäät algoritmit lisäävät tietojen käsittelykapasiteettia, auttavat tekemään faktaan perustuvia päätöksiä sekä vapauttamaan ihmisiä yksitoikkoisista rutiineista. Tekoälystä on muodostumassa tulevaisuuden välttämättömyys, jonka perusteella voimme paremmin asettaa asioita tärkeysjärjestykseen sekä saadaksemme paremman ymmärryksen käyttäytymismalleista, tietojen analyyseista ja vuorovaikutuksesta.

 

Pandemian vaikutus:

  • Tekoälyllä on yhä suurempi rooli arjessamme. Nykyään pidetään itsestään selvänä, että työntekoa avustaa tekoälyn tuomat älykkäät algoritmit ja analyysit. Parahimmillaan tekoälyä voi pitää jopa hyödyllisenä kollegana.

Joustavat ja toisiinsa liittyvät työskentelytavat ovat uusi todellisuutemme. Kun yhä useampi yrityksen toiminnoista tapahtuu toimiston palomuurin ulkopuolella, luodaan lisäpaineita tietoturvan ja pilven haavoittuvuuden liittyvissä asioissa. Pilvipalveluun pohjautuvat ratkaisut muodostavat nyky-yhteiskunnassamme yhteistyön kannalta yhden infrastruktuurin tärkeimmistä kehityssuunnista.

 

Pandemian vaikutus:

  • Kyberuhat ovat lisääntyneet – haavoittuvassa ja yhä nopeammin pyörivässä maailmassa tietoverkkorikolliset voivat menestyä entistä helpommin.
  • Tietoturvaongelma on iso – missä ja miten tietoja säilytetään? Kenellä on pääsy tietoihin?
  • Muutokset mannertenvälisten tietojen käsittelystä

Kestävyydestä on muodostunut perusvaatimus. Ympäristötyö on muuttunut brändiä vahvistavasta tilapäisyydestä itsestään selväksi ja kiinteäksi osaksi yritysten liiketoimintaa. Kestävyys edellyttää koko arvoketjun osalta sitoutumista ja tietoisuutta - aina tuotteista ja palveluista henkilöstöön ja pitkän aikavälin ilmastohaasteisiin.

 

Pandemian vaikutus:

  • Kriisit lisäävät tietoisuutta ja nöyryyttä
  • Uusissa työskentelytavoissa keskitytään kestävyyteen. Kestävyydellä tarkoitetaan niin taloudelliseen, sosiaaliseen (työympäristöön) kun ympäristöön liittyviin asioihin. Onko järkevää pitää toimistotilaa tyhjänä? Ovatko lentäminen ehdottoman välttämätöntä? Voiko Teams-kokouksella korvata fyysisen kokouksen?