Viisi trendiä tulevaisuuden työelämästä

Me Office Managementilla olemme eturintamassa luomassa tulevaisuuden työskentelyratkaisuja. Vuonna 2019 nostimme esille neljä selkeää tulevaisuuden trendiä. Nyt pystymme näkemään, että yhteistyössä Kairos Future yhtiön kanssa vuonna 2019 esille nostamamme trendit ovat vakiintuneet vallitsevan pandemian aikana merkittävästi. Nämä trendit yhdessä vuoden 2021 aikana tunnistetun uuden trendin – vastuullisuuden – kanssa tulevat muuttamaan tulevaisuuden toimistoja.

1. Joustavuutta, jota sekä pyydetään että tarjotaan

Joustava yhteistyö ei ole poikkeus, vaan siitä tulee uusi normaali. Joustavuuden kysynnän ja tarjonnan myötä työelämä muuttuu, ja edellytykset joustavalle työnteolle lisääntyvät. Yksi tulevaisuutta mullistavista sanoista on "Hybridiratkaisut". Tämä siksi että tulevaisuuden työpaikalla jokaisen työntekijän tulee voida työskennellä missä tahansa. Tämä taas asettaa vaatimuksia toimiville ja tehokkaille laitteille sekä kokous- ja mediatekniikalle. Tulee löytää kommunikointi- ja yhteistyötapa, joka palvelee yrityksen eri osa-alueita.

2. Tarjoa työntekijöille vaihtelua

Houkuttelevan työympäristön merkitys kasvaa entisestään tulevaisuudessa. Päättäjille tämä tarkoittaa, että on oltava arjessa läsnä kuunnellen ja huomioiden työntekijöiden yksilölliset tarpeet. Tulevaisuuden työpaikan tulee palvella kaikkia työntekijöitä työtehtävien luonteesta riippumatta. Työpaikan tulee houkutella työntekijöitä niin sisustuksen, toimivuuden kun oikeiden työkalujen myötä.

3. Tekoälyratkaisuista uusi arki

Kolmas trendi on tekoäly, josta on muodostunut arjessamme läsnä oleva työkalu, kyse ei ole tilapäisestä trendistä. Tekoäly tulee muokkaamaan tulevaisuuden työelämää ja tämä johtaa teknologian kehitykseen. Varmistathan että yrityksesi ottaa tekoälyn osaksi toimintaanne jo nyt. Tekoälyn avulla tulemme tulevaisuudessa lisäämään käsiteltävän tiedon määrää, välttämään rutiininomaista yksitoikkoisia työtehtäviä, tekemään parempia päätöksiä sekä keksimään uusia luovia ratkaisuja.

4. Tulevaisuuden pilvipalvelut

Toinen tekoälyyn liittyvä edistysaskel liittyy IT:n pilviratkaisuihin. Pilvipalveluiden myötä tarvitaan näkemystä ja ymmärrystä turvallisesta tietojen- ja työkalujen käsittelystä. Tähän asiaan kiinnitettiin monissa yrityksissä erityisen paljon huomioita etätyön yleistyessä vallitsevan pandemian myötä. Tietoturva koskee mitä suurimmassa määrin sekä työnantajia että työntekijöitä.

5. Vastuullisuuskysymykset vaativat sitoutumista ja tietoisuutta

Nykyään yrityksiltä vaaditaan sitoutumista, tietoisuutta ja kiinnostusta vastuullisuuskysymyksiin. Pitkäaikaiset ilmastohaasteet luovat omat haasteensa ja vaatimuksensa yrityksille. Vastuullisuutta ja vihreitä arvoja peräänkuulutetaan ja odotetaan yrityksiltä, yhteistyökumppaneilta ja työntekijöiltä. Aloita vastuullisuusmatkasi jo nyt.

Raportti "Tulevaisuuden kestävä työelämä – tulevaisuuden työpaikkojen trendiraportti ” löytyy täältä.

Ota yhteyttä

Haluatko kuulla lisää? Jätä numerosi niin soitamme sinulle takaisin.

Liknande artiklar