Tulevaisuuden työpaikka

4 tulevaisuuden työpaikkaa muokkaavaa trendiä

Tehtävämme on varmistaa asiakkaidemme menestyksellinen työpäivä, sekä nyt että tulevaisuudessa. Siksi, me Office Managementilla tähystämme tulevaisuuden työpaikan trendejä. Uskomme, että tulevaisuuden työpaikka käsittelee elämämme; miten elämän palapeli toimii jatkuvasti läsnäolevassa maailmassa. Tämä luo paineita niin fyysiseen, tekniseen kun psykososiaaliseen työympäristöön.

1. Joustavuus

”Keikkatalous” vaikuttaa jo nyt työelämäämme, kun eri alojen asiantuntijat verkostoituvat ja tekevät yhteistyötä määräaikaisissa projekteissa. Näissä työmuodoissa kokoonpanot vaihtuvat jatkuvasti ja virtuaalisen kohtaamisen merkitys kasvaa fyysistä läsnäoloa tärkeämmäksi.

Tulevaisuuden työntekijä on entistä tietoisempi ympäristövaikutuksista ja haluaa välttää turhaa matkustamista. Työpaikalle hakeutuminen saattaa olla erittäin aikaa vievää, kun kaupungit kasvavat infrastruktuuria nopeammin. Työpaikkojen joustavuus lisääntyy, jotta työtekijät voivat paremmin sovittaa yhteen elämän eri osa-alueita.

2. Tuo oma työpaikkasi

Tulevaisuudessa työntekijöiden vaatimukset työnantajalle kasvavat, kun jokaisen yksilön tarpeet tulisi huomioida mahdollisimman pitkälle. Tämä luo edellytyksiä, jotta työntekijät voivat hyvin ja suoriutuvat tuloksellisesti.

Työn suorittamisen paikan sijainnista riippumatta tulee yhteistyön, tiedostojen tallennuksen ja saatavuuden sekä kommunikoinnin toimia sujuvasti. Erillisen sijainnin tai matkan takia työntekijällä tulee olla yhtäläinen mahdollisuus hyödyntää saatavilla olevaa osaamista.

3. Pilvipohjaiset luotettavat IT-ratkaisut

Joustava työntekeminen edellyttää molemminpuolista luottamusta ja mahdollisuutta seurata työtehtävien edistymistä sijainnista riippumatta. Yksi edellytys on läsnä oleva työympäristö ja silloin IT-napa on yhteistyön tärkein infrastruktuuri. Älykkään IT:n tulee sekä tehostaa työpaikkaa sekä suojata mobiilia ja läsnäolevaa työpaikkaa.

Pilvipohjaisten IT-ratkaisujen mahdollistaja (kuten Office 365 -tiedostojen jakamiseen, suunnitteluun ja kommunikointiin) ja IT-turvallisuus on tulevaisuudessa entistä tärkeämpi välttämättömyys.

4. Tekoäly

Tuovatko tekoäly, Botit ja muut älylliset palvelut tulevaisuuden kilpailuetusi. Oikein käytettynä voit tehostaa työntekijöidesi kapasiteettia tai poistaa toistuvia rutiineja ja vapauttaa aikaa tuloksen tekemiselle.

Työarjen priorisointi tulee olemaan itsestään selvyys tulevaisuudessa. Analyysien ja luokittelun avulla voi esimerkiksi tuottaa soittolistoja, joiden avulla onnistumisen todennäköisyys lisääntyy perustuen asiakkaan käyttäytymiseen ja aikaisimpiin kanssakäymisiin.

Jätä soittopyyntö

Haluatko pikaisen yhteydenoton myyjältä? Jätä numerosi, soitamme sinulle takaisin!
    Hyväksymällä ehdot, vahvistat että olet lukenut ja hyväksynyt tietosuojaehtomme.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.