O.M Green – sijoituksemme ympäristöön ja ilmastoon

Ilmastonmuutos on uhka taloudellemme, ympäristöllemme ja koko yhteiskunnallemme. Me Office Managementilla olemme liittyneet SME Climate Commitment-aloitteeseen ja ryhdymme välittömiin toimiin:

  1. Puolitamme päästömme vuoteen 2030 mennessä
  2. Saavutamme nettonollapäästöt vuoteen 2050 mennessä
  3. Raportoimaan edistymisestämme vuosittain

Olemme ylpeästi mukana YK:n Race To Zero -kampanjassa yhdessä hallitusten, yritysten, kaupunkien, alueiden ja yliopistojen kanssa ympäri maailmaa – kaikilla on sama tehtävä. Tavoitteemme on olla ilmastopositiivinen vuodesta 2021 alkaen. Tämä tarkoittaa, että mittaamme, vähennämme ja sidomme hiilidioksidia, joka kattaa koko arvoketjumme (scope 1, 2 ja 3).

Päästöjen puolittaminen 2030 mennessä

SME Climate Commitment

Saavutamme nettonollapäästöt vuoteen 2050 mennessä

Kohti kestävämpää liiketoimintaa

Työskentelemme jatkuvasti tehostaaksemme ja uudistaaksemme palvelujamme, joiden avulla voimme saavuttaa suurimman muutoksen ympäristöstrategiallamme. Tämä sisältää mm. laitteiston kestävän käsittelyn (sisältäen rahoituksen, huollon, ylläpidon, uudelleenkäytön ja kierrätyksen), palveluidemme digitalisoinnin sekä ympäristömerkittyjen tuotteiden ja palveluiden osuuden lisäämisen.

Office Managementin palvelut kattavat:

  • Laadukkaita tuotteita vastaamaan asiakkaiden tarpeita -  joko kunnostetuilla tai uusilla tuotteilla.Valikoima ympäristömerkittyjä tuotteita.
  • Huoltosopimus, jonka avulla laitteet huolletaan ja päivitetään tuotteiden täyden potentiaalin hyödyntämiseksi ja käyttöiän pidentämiseksi. 
  • Laitteiden palautus, kierrätys ja käsittely.

Puolittaminen 2030 mennessä

Koko arvoketjun hiilijalanjäljen puolittaminen

Palveluiden hiilijalanjäljen jatkuvan kehityksen ja uudistamisen lisäksi, toimimme monella saralla oman toimintamme ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Tätä tukee ISO14001:n mukainen sertifioitu ympäristöjärjestelmämme, joka on käytössä Office Management Group:issa ja jota kohti me Suomen toimipisteissä olemme matkalla.

Toimittajavaatimukset

Suurimmat muutokset saavutetaan toimitusketjussa

Yli 90 % ilmastovaikutuksistamme tulee tuotteiden ja palveluiden hankkimisesta. Ilmastojalanjäljen puolittamiseksi vuoteen 2030 mennessä on ratkaisevan tärkeää, että toimittajillamme on sama kunnianhimo ja sitoutuminen samaan tavoitteeseen. Vuonna 2022 päivitämme Toimittajakoodin ennakoiden tätä tavoitetta ja laadimme seurantaprosesseja.

Fossiilivapaat toimitukset

Sekä omat että tavarantoimittajien kuljetukset

Kaikki laitteet kuljetetaan asiakkaillemme joko Office Managementin hallinnoimilla tai tavarantoimittajiemme hoitamilla kuljetuksilla. Riippumatta kenen toimesta kuljetukset hoidetaan, on tavoitteemme varmistaa, että kaikki maanteitse tapahtuvat kuljetukset ovat fossiilivapaita vuoteen 2030 mennessä. Tämä edellyttää yhteistä näkemystä ja yhteistyötä kaikkien tavarantoimittajien kanssa.

Fossiiliton autokanta

Sähköautot ja fossiilittomat polttoaineet

Laajan myynti- ja palveluorganisaation takia meillä on iso autokanta. Vuonna 2021 kehitimme uuden autopolitiikan, jonka myötä siirrymme sähkö- ja hybridiautoihin aina kun mahdollista. Polttoaineautojen tulee käytettävän uusiutuvia polttoaineita, kuten HVO:ta. Tavoitteena on 100 % fossiilivapaa autokanta vuoteen 2028 mennessä.

Työmatkat

Harkittuja työmatkoja ja digitaaliset tapaamiset

Asiakkaamme ja toimipisteemme ovat laajalla maantieteellisellä alueella. Pandemian aikana opimme hyödyntämään digitaalisten tapaamisten mahdollisuuksia ja priorisoimaan, milloin matkustaminen on välttämätöntä. Tavoitteena on rajoittaa lentomatkamme pandemian aikaiselle matalalle tasolle ja valita mahdollisuuksien mukaan matkustusmuodoksi esimerkiksi juna tai järjestämään tapaamiset virtuaalisesti.

Uusiutuva energia

Kaikki toimistomme osallistuvat

Meillä on toimistoja Suomen lisäksi Ruotsissa ja Norjassa. Useimmissa paikoissa vuokraamme toimitilamme ja muutamissa tapauksissa hyödynnämme toimistohotelleja. Suurin osa näistä toimii 100 % uusiutuvalla energialla. Tavoitteena on 100 % uusiutuvaa energiaa kaikissa toimistoissa vuoteen 2022 mennessä.

Haluatko kuulla lisää panostuksistamme kestävään kehitykseen? 

Vastuullisuuspäällikkömme Klara Tengstrand on intohimoinen kestävän kehityksen puolestapuhuja. Hän nostaa ympäristön ja sosiaaliset olosuhteet korkealle asialistalleen. Ota yhteyttä Klaraan, niin hän kertoo, miten me Office Managementilla olemme kehittäneet kestävän kehityksen ajattelumallimme.