Vastuullista liiketoimintaa

Haluamme olla uskottava liikekumppani, kenen kanssa solmitaan pitkäaikaisia liikesuhteita. Rehellisyyden ja avoimuuden tulee tukeutua vuorovaikutukseen ja suhteisiin Office Managementin asiakkaiden, kumppaneiden ja toimittajien kanssa. Jos emme toimi tämän mukaisesti, vaarannamme yhtiön pitkäaikaisia liikesuhteita.

Liiketoiminnan etiikka

Lakien ja määräysten noudattaminen on itsestäänselvyys, jos haluamme olla vakavasti otettava toimija markkinoilla. Office Management ottaa etäisyyttä kaikenlaisista epäeettisistä liiketoimintatavoista ja korruptiosta. Kukaan esimies tai työntekijä ei saa ottaa vastaan ​​korvauksia, joita voidaan pitää korruptiona tai lahjontana.

Office Managementin arvot yhdessä yhtiön eettisten ohjeiden kanssa tukevat työntekijöitä toimimaan ammattimaisesti, järkevin eettisin periaattein ja rehellisesti. Asiat, jotka eivät ole kiellettyjä, voivat silti olla sopimattomia, ja epäselvissä tapauksissa tulee aina olla yhteydessä lähimpään esimieheen.

Tilikaudella 2020 toteutimme ulkopuolisen kumppanin WhistleB:n kautta riippumattoman Whistleblower-toiminnon. Tämä toiminto mahdollistaa anonyymin raportoinnin mahdollisista väärinkäytöksistä jonka avulla pyrimme turvaamaan läpinäkyvyyden yrityksemme toiminnassa. Tapausten käsittely noudattaa yhtiön olemassa olevaa Whistleblower-prosessia.

Vastuullinen hankintaprosessi

Yli 90 % ilmastovaikutuksistamme tulee tuotteiden ja palveluiden, kuten laitteiden, palvelujen ja kulutustarvikkeiden hankinnoista. Ilmastojalanjälkemme puolittamiseksi vuoteen 2030 mennessä on ratkaisevan tärkeää, että tavarantoimittajillamme on sama kunnianhimo ja että he kehittävät toimintaansa samassa tahdissa. Vuoden 2022 aikana päivitämme odotuksiamme Toimittajakoodin ja seurantaprosessien kautta.

Tavoitteemme on, että kaikilla strategisilla toimittajilla on tieteellisesti perustellut tavoitteet vuoteen 2025 mennessä puolittaa päästönsä vuoteen 2030 mennessä. Tämä on kunnianhimoinen tavoite, jonka saavutamme hyvällä yhteistyöllä.

Turvallisuus ja yksityisyys

Turvallisuus ja yksityisyys ovat ratkaisevan tärkeitä asiakkaidemme luottamuksen säilyttämisessä. Palvelutarjontamme tulee tukea asiakkaan liiketoiminnallisen hyödyn ja siksi O.M tekee järjestelmällisesti tietoturvatyötä ISO 27001 -standardin mukaisesti.

  • Panostamme asiakkaidemme turvallisuuteen ja yksityistyvyyteen
  • O.M:n prosessit ja rutiinit asiakkaiden turvallisuuden ja yksityisyyden takaamiseksi.
  • O.M:n sisäisen turvallisuuden ja yksityisyyden prosessit ja rutiinit. Systemaattista työtä ISO27001 - standardin mukaisesti.

Haluatko kuulla lisää?

Ole yhteydessä maajohtajaamme Mikko Saartoon.